COVID-19 Snapshot MOnitoring
(COSMO) i Danmark


Her præsenteres opsummerede resultater fra de ugentlige COSMO spørgeskemaer. Denne side vil blive udvidet og opdateret ofte, og vil inkludere de kommende ugers spørgeskemaer. Desuden vil analysen i fremtiden være mere dybdegÃ¥ende (fx forskelle mellem befolkningsgrupper). Kom endelig tilbage!

Bemærk at de resultater der rapporteres her, skal opfattes som foreløbige. En række individer tjekker al information for at sikre korrekte resultater, men fejl kan forekomme, da selv forskere kan tage fejl.

Sidste opdatering: 22.06.2020

Indsamling af data og beskrivelse

Her rapporterer vi på data indsamlet via spørgeskemaer udsendt i e-boks. Hver uge inviteres 5.000 forskellige borgere til at deltage i undersøgelsen. Deltagerne er tilfældigt udvalgt med henblik på at omfatte hele den danske befolkning og omfatter forskellige aldersgrupper, køn og bosted. Deltagelse i undersøgelsen er frivillig.

Deltagere:

Uge Køn Total
Uge 13: 23/03 - 29/03/2020
13 Mænd 454
13 Kvinder 547
13 NA 6
Uge 14: 30/03 - 05/04/2020
14 Mænd 334
14 Kvinder 434
14 NA 7
Uge 15: 06/04 - 12/04/2020
15 Mænd 329
15 Kvinder 419
15 NA 6
Uge 16 - 13/04 - 19/04/2020
16 Mænd 299
16 Kvinder 345
16 NA 3
Uge 17 - 20/04 - 26/04/2020
17 Mænd 333
17 Kvinder 402
17 NA 7
Uge 18 - 27/04 - 03/05/2020
18 Mænd 334
18 Kvinder 410
18 NA 3
Uge 19 - 04/05 - 10/05/2020
19 Mænd 338
19 Kvinder 406
19 NA 7
Uge 20 - 11/05 - 17/05/2020
20 Mænd 386
20 Kvinder 420
20 NA 7
Uge 23 - 01/06 - 07/06/2020
23 Mænd 316
23 Kvinder 375
23 NA 1
Uge 25 - 15/06 - 21/06/2020
25 Mænd 240
25 Kvinder 286
25 NA 2

Bemærk at de indsamlede prøver der ligger til grunde for de følgende resultater, kan afvige mellem de forskellige resultater grundet manglende information i enkelte spørgeskemaer (Alle spørgsmål var frivillige og der kunne undlades at give svar).

Tanker om smitte

  • Deltagerne vurderer at have meget godt kendskab til hvordan en infektion med COVID-19 kan undgås.
  • Selvom den vurderede sandsynlighed for at blive smittet med COVID-19 er faldet over ugerne, vurderes det, i stigende grad, vigtigt at undgå smitte.

Selvvurderet- og reelt vidensniveau om COVID-19

  • De adspurgte vurderer selv at have godt til meget godt kendskab til COVID-19.
  • I tråd med egen vurdering, viser undersøgelsen at folk har godt kendskab til smitte, inkubationstid samt mulighed for behandling af COVID-19.
  • Grundet det konstante niveau og begrænset variation blev disse variabler kun målt i de tre første uger af studiet.

Adfærd

  • De fleste adspurgte svarer at de følger regeringens anbefalinger for at mindske udbredelse af COVID-19 i Danmark.
  • Overholdelse af anbefalingerne er høj i de fleste tilfælde, men markant lavere når det kommer til ekstra fokus på rengøring.