Det danske Personlighed og Social
Adfærdspanel (POSAP)Med det danske Personlighed og Social Adfærdspanel (POSAP) vil vi undersøge de sammenhænge, der eksisterer mellem forskellige personlighedstræk og social adfærd, samt hvordan disse sammenhænge udvikler sig over tid. Som forskningsgruppe har vi stor erfaring med at udføre omfattende videnskabelige undersøgelser, der beskæftiger sig med sammenhængen mellem forskellige personlighedstræk og social adfærd, og med din hjælp, kan vi forhåbentlig blive endnu klogere på dette område. Såfremt du skulle være interesseret i at læse mere om vores forskning, kan du finde en videnskabelig artikel, der beskriver et af de mange forskningsprojekter, som vi har stået i spidsen for, via følgende link: Link til artikel

Gennem din deltagelse i POSAP yder du et stort bidrag til forskningen, og gør det muligt for os at besvare en lang række videnskabelige spørgsmål, som det hidtil ikke har været muligt at undersøge. POSAP-undersøgelsen vil ikke alene bidrage med indsigter om, hvilken rolle sammenhængen mellem personlighed og social adfærd spiller i det danske samfund, men også være et af de mest omfattende forskningsprojekter, der har undersøgt denne sammenhæng på verdensplan hidtil. Som deltager i POSAP vil du således være med til at fremme forskningen indenfor personligheds- og socialpsykologi og udvide vores forståelse af, hvordan vi som mennesker forholder os til, interagerer, og samarbejder med hinanden. På baggrund heraf sætter vi naturligvis meget stor pris på din deltagelse i POSAP.

Såfremt du vælger at deltage i POSAP, vil du som tak for din deltagelse få mulighed for at modtage automatisk genereret feedback om dine personlighedstræk. Mere specifikt vil du efter at have udfyldt den første spørgeskemaundersøgelse kunne se dine niveauer af seks basale personlighedstræk sammenlignet med et tilfældigt udvalg af 1.497 danske borgere, som også har udfyldt en spørgeskemaundersøgelse om deres personlighed.

Som en ekstra tak for din deltagelse vil vi desuden trække lod om 15 Super Gavekort fra GoGift til en værdi af 5.000 DKK, blandt alle dem, som vælger at deltage i den første runde af POSAP undersøgelsen. Super Gavekortene kan anvendes i mere end hundrede butikker online, og vil blive tilsendt de heldige vindere hurtigst muligt efter, at dataindsamlingen er afsluttet. Gavekortene vil blive tilsendt de heldige vindere via e-Boks.

På denne hjemmeside kan du finde mere information om POSAP og forskningsteamet bag undersøgelsen.

POSAP er et non-profit forskningsprojekt, som udføres af Københavns Universitet med yderligere finansiel støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.