COVID-19 Snapshot MOnitoring
(COSMO) i Danmark


I dette projekt er målsætningen at monitorere danske borgeres viden, opfattelse og adfærd relateret til udbruddet af coronavirus (COVID-19) og dennes virkning på det daglige liv i Danmark over tid. Ydermere har projektet til formål at undersøge, hvordan personlighedstræk påvirker danskernes sociale adfærd under den nuværende coronakrise.

Dette er et non-profit forskningsprojekt, som udføres af Københavns Universitet med yderligere finansiel støtte fra Lundbeckfonden. Projektet er en del af et stort internationalt COSMO initiativ, som koordineres af Verdenssundhedsorganisationens (WHO) regionale kontor i Europa (for mere information klik her).