Det danske Personligheds og Sociale
Adfærdspanel (POSAP)Velkommen

Velkommen til POSAP’s officielle hjemmeside. På denne hjemmeside kan du finde mere information om POSAP samt forskningsteamet bag POSAP.

Kort om POSAP

Med POSAP vil vi undersøge de sammenhænge, der eksisterer mellem forskellige personlighedstræk og social adfærd, samt hvordan disse sammenhænge udvikler sig over tid og former vores livsforløb.

Gennem din deltagelse i POSAP yder du et stort bidrag til forskningen, og gør det muligt for os at besvare en lang række videnskabelige spørgsmål, som det hidtil ikke har været muligt at undersøge. POSAP vil ikke alene bidrage med indsigter om, hvilken rolle sammenhængen mellem personlighed og social adfærd spiller i det danske samfund, men også være et af de mest omfattende forskningsprojekter, der hidtil har undersøgt denne sammenhæng på verdensplan.

Som deltager i POSAP vil du således være med til at fremme forskningen indenfor personligheds- og socialpsykologi og udvide vores forståelse af, hvordan vi som mennesker forholder os til, interagerer og samarbejder med hinanden. På baggrund heraf sætter vi naturligvis meget stor pris på din deltagelse i POSAP.

Du kan læse mere om formålet og baggrunden for POSAP under fanen: Projektbeskrivelse

Kort om forskerne bag POSAP

POSAP udføres af forskere fra Copenhagen Personality and Social Psychology (CoPSY) forskningsgruppen ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Som forskningsgruppe har vi mange års erfaring med at udføre omfattende videnskabelige undersøgelser, der beskæftiger sig med sammenhængen mellem forskellige personlighedstræk og social adfærd, og med din hjælp, kan vi forhåbentlig blive endnu klogere på dette område. Over de sidste 15 år har vi publiceret mere end 100 videnskabelige artikler indenfor dette emne. Såfremt du skulle være interesseret i at læse mere om vores forskning, kan du finde en videnskabelig artikel, der beskriver et af de mange forskningsprojekter, som vi har stået i spidsen for, via følgende link: Perspectives on Psychological Science.

Du kan finde mere information om teamet bag POSAP under fanen: POSAP teamet